Tiny Brass Ganesh

Tiny Brass Ganesh

$8.00
1.25" high