Diya Ashram Window Earrings - Gold

Diya Ashram Window Earrings - Gold

$16.00

DIMENSIONS:2.75" L, 1.5" W

Mixed Metal